หน้าแรก

      ประชุมใหญ่วิสามัญทนายความจังหวัดขอนแก่น

 

เมื่อวันที่  ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖  นายสิทธิพร   สาระพาณิชย์   ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะกรรมการและทนายความจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๕๖  ณ.ห้องประชุมประดิษฐ์มนูธรรม ๑  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  เพื่อแถลงนโยบาย การดำเนินงาน และเพื่อเปิดโอกาศให้ทนายความสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อmน รับผู้เข้าร่วมประชุม และได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการประชุม ซึ่งสภาทนายความจังหวัดขอนแก่นขอขอบพระคุณมาณ.ที่นี้ด้วย 

Visitors: 2,508